Daktimmer

Wij zijn bereikbaar wanneer U dat past!

Uw daktimmerwerken zijn in goede handen
bij Winters-Verweyen Michiel De constructie van een dak vergt heel wat precisie en daarom kiest u best voor een echte vakman. Wel, alle uitvoeringen van daken behoren nu net tot de specialiteit van Winters-Verweyen Michiel. Wij gaan steeds voor het beste resultaat.

Traditionele dakconstructie
Constructie samengesteld uit gordingen en nokbalk, aangewend voor het realiseren van de overspanningen van muur tot muur. Zij vormen de hoofddraagstructuur voor de bovenliggende kepers of sandwichpanelen.
De muurplaten dienen als aanzet voor het keperwerk / het spantendak/ de bakgootconstructie
Op de kepers komt het onderdak, de tengellatten, panlatten en pannen.
Qua isolatiedikte heeft deze constructie beperkingen m.b.t. de isolatiediktes van 12 cm of meer.
Een spantendak (ook wel sporendak genoemd) onderscheidt zich van een klassiek gordingen- (of sparren)dak doordat het bestaat uit – eventueel geprefabriceerde – spanten, die dan op een regelmatige tussenafstand van elkaar worden geplaatst, doorgaans telkens 45 à 60 cm. De spant heeft, analoog met het gordingendak, doorgaans een driehoeksvorm, vertrekkend op de muurplaat en toelopend in de nok.
Het spantendak wordt meestal ter plaatse samengesteld met de aangeleverde spantplanken, uit naaldhout. Het is ook mogelijk een spantendak volledig te prefabriceren en in zijn geheel te plaatsen.
De optredende spatkrachten worden bij voorkeur opgenomen via een verdiepingsvloer ter hoogte van de aansluiting tussen hellend dak en wand. De vloerbalken kunnen in dat geval dienst doen als trekbalken. Daarnaast worden best ook driehoeken gevormd, zowel in de nok als ter plaatse van de aansluiting met de wand, zodat de krachten beter worden gespreid. Het nadeel hiervan is dat deze driehoeken de luchtdichte en dampremmende laag onderaan de spanten onderbreken.
Een spantenconstructie leent zich tot zeer uiteenlopende vormen, waaronder ook het plat dak.
De term spantendak is enigszins misleidend omdat ook gordingdaken opgebouwd worden met spantbenen, waarop dan haaks de gordingen worden bevestigd.
Daarnaast wordt de term spant eveneens gebruikt voor overspanningsbalken of overspannende vakwerkconstructies in het algemeen (publieke binneruimtes, hallen, bruggen enz). Dergelijke houten spanten zijn meestal samengesteld volgens de glulam-techniek, gelijmd-gelamelleerd en gevingerlast.
Sarkingdak
Een sarkingdak is een manier van isoleren. In plaats van de isolatie tussen de spanten of kepers te plaatsen, wordt bij een sarkingdak de isolatie op de draagconstructie geplaatst, dus op de kepers.
Dakpanelen
Er wordt gebruik gemaakt van harde isolatieplaten die doorlopend gelegd worden, waardoor de kans op koudebruggen miniem wordt.
Op het isolatiemateriaal wordt het onderdak geplaatst en vervolgens de tengel- en panlatten en daarna de pannen of leien.
Dit is vooral een gemakkelijke en snelle manier van werken bij renovaties, aangezien de bestaande binnenafwerking niet weg moet. De werken gebeuren namelijk langs de buitenzijde van het dak.

Onze specialisatie is het timmerwerk van daken nieuwbouw en renovatie

Enkele van onze realisaties

Overtuigd van onze kwaliteiten? Vraag dan nu je gratis offerte aan!

MAATWERK

Wij proberen altijd zo perfect mogelijk aan te sluiten bij uw wensen.

SPECIALISATIE

Wij zijn gespecialiseerd in daken, binnen-en buitenschrijnwerkerij

SERVICE

Wij zijn beschikbaar wanneer u dat past!

VAKMANSCHAP

Wij beschikken over jarenlange kennis en ervaring van binnen- als buitenschrijnwerk.

Wil je graag met ons samenwerken?

Heikesveld 72 3910 Sint-Huibrechts Lille

011 663100